Matematisk studieretning

Tilbage

Studieretningsfag

På matematisk studieretning har du matematik på A-niveau og fysik og kemi på B-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse
 • 2. fremmedsprog (tysk B, spansk A eller fransk A)

Valgfagsmuligheder

Hvis du har valgt tysk B som 2. fremmedsprog skal du vælge:

 1. Ét fag på A-niveau: Fysik A, Kemi A, Engelsk A eller Tysk A
 2. Hvis du under “1” har valgt Fysik A eller Kemi A, skal du desuden vælge ét C-niveaufag; Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Psykologi, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Biologi B, Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Engelsk A, Fysik A, Kemi A
 3. Hvis du under “1” har valgt Engelsk A eller Tysk A, skal du desuden vælge Biologi B.

Hvis du har valgt Fransk eller Spansk skal du vælge Fysik A, Kemi A eller Biologi B.

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.

Matematisk studieretning

  Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Matematik A  4 5 5 5 5 5
Fysik B  0 3 6 5 0 0
Kemi B  0 3 6 5 0 0
Dansk A  3 3 3 4 4 4
Historie A  0 3 2 3 3 3
Engelsk B  3 3 5 5 0 0
Biologi C  0 4 0 0 0 0
Samfundsfag C  3 3 0 0 0 0
Idræt C  2 2 2 2 2 2
Oldtidskundskab C  0 0 0 0 3 3
Religion C  0 0 0 0 3 3
NVG  6 0 0 0 0 0
AP  5 0 0 0 0 0
BkC/MuC  3 3 0 0 0 0
Tysk B  2 3 4 5 0 0
Fransk A/Spansk A  2 3 4 5 5 5
Valgfag A  0 0 0 0 5 5
Valgfag B  0 0 0 0 5 5
Valgfag C  0 0 0 0 3 3
Lektioner pr. uge med tysk B  31 35 33 34 23/25 23/25
Lektioner pr. uge med frA/spA  31 35 34 34 30 30

FrA/SpA skal vælge A- eller B-niveau.