Karrierelæring

Tilbage

På Lemvig Gymnasium er det vigtigt for os, at eleverne bliver inspireret til en bred vifte af videregående uddannelser og jobmuligheder. Med et sådant fokus på karrierelæring håber vi at være med til at styrke eleverne frem mod de valg og de overgange, som vil møde dem, når de står med deres eksamenspapirer fra Lemvig Gymnasium. Eksamenspapirerne vil åbne mange døre, og det er vores håb, at vi ikke blot har været med til at åbne dørene, men også til at kvalificere elevernes valg af dør. Det sker i en lang række af meget forskelligartede aktiviteter:

 • Hvert år lader vi på lærernes pædagogiske dag på skift Det Rullende Universitet og VIA på Vejen overtage undervisningen. Dagen tilrettelægges som en studieretningsdag på tværs af gymnasiets årgange, så eleverne møder studerende på studier, der ligger inden for deres interessefelt. Derudover er dagen bygget op, så eleverne midtvejs får mulighed for at høre om både studieliv og om uddannelser, de selv opsøger repræsentanter for.
 • Hvert år opfordrer vi alle vores 3.g’ere og giver dem fri til at deltage i studiepraktik.
 • I undervisningen i fagene og i de tværfaglige samarbejder indgår samarbejde med en bred vifte af virksomheder og institutioner – alt lige fra kommunale velfærdsinstitutioner til museer, fra små iværksættere til Ikea, og fra forskningsinstitutioner til mediegiganter som TV2.
 • På studieretningsekskursionerne i 2.g besøger studieretningerne både relevante uddannelsesinstitutioner organisationer og virksomheder.
 • Alle skolens merkantile gymnasieelever tilbydes deltagelse i Master Programme.
 • Det økonomiske grundforløb på hhx er tilrettelagt med fokus på elevernes karrierevalg.
 • Vi udbyder hvert år pladser på Akademiet for Talentfulde Unge, hvor de dygtigste og mest motiverede elever kan komme igennem nøglehullet til et forløb, der i både uddannelses- og karriereøjemed kan være med til at udfordre og udforske deres talent.
 • Lemvig Gymnasium arbejder sammen med Studievalg Midt- og Vestjylland, hvorigennem eleverne får både fælles oplæg, klasseundervisning og individuel vejledning flere gange i løbet af deres tre år på Lemvig Gymnasium.
 • Fællesarrangementer er en vigtig del af studielivet på Lemvig Gymnasium. Det samler alle elever om alt lige fra journalisters foredrag om aktuelle politiske emner over forskeres præsentationer af naturvidenskabelige landvindinger og tidligere elevers oplæg om deres vej til det rigtige studium til konservatorieelevers imponerende koncerter. Her får eleverne smagsprøver på fag og emner og på personer, der brænder for dem.
 • Hvert år i uge 6 overtager alle eleverne på 2. årgang en undervisningsdag i kommunens 9. klasser. De underviser i fag inden for deres studieretning og arbejder forud for dagen med didaktiserings- og formidlingsopgaven. Dagen er således både en brobygningsdag for 9. klasserne og for lærerne, en studieretningsdag for vores elever og en karrieredag, hvor eleverne får lov at se, hvordan de befinder sig i en formidlerrolle.
 • Med både en innovationsstudieretning på hhx, innovation som en del af det tværfaglige samarbejde på stx, og med et tilbud om skolens egen innovationlinje for alle elever sættes der masser af fokus på faglighedernes anvendelse i praksis.
 • Lemvig Gymnasiums skoleblad giver mulighed for elever med journalistdrømme at afprøve arbejdet med diverse genrer og layoutprogrammer.
 • Lemvig Gymnasium arbejder sammen med Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm om et årligt talentsamarbejde, der går på skift mellem fakulteterne. Således får eleverne i løbet af deres tre år på skolen mulighed for at komme tæt på forfattere og andre skribenter, på politikere og debattører og på naturvidenskabelige forskere og deres aktuelle problemstillinger.
 • Eleverne får mulighed for at deltage i diverse tilbud, som Lemvig Gymnasium udbyder i samarbejde med andre gymnasier. Det gælder fx sprogcamp inkl. besøg på internationale virksomheder og den årlige kordag, hvor eleverne møder dygtige solister og dirigenter.

Appendix:

Karrierelæring på HHX, Lemvig Gymnasium

HHX er en erhvervsgymnasial uddannelse, hvor det erhvervsrettede og anvendelsesorienterede fylder mere i den daglige undervisning end på for eksempel stx. Det er derfor naturligt at mange elever på hhx får interesse for karriere inden for handel og økonomi og måske ikke vælger at læse videre umiddelbart efter eksamen, men tager vejen omkring en elevplads eller opstart af egen virksomhed i årene efter eksamen. Lemvig Gymnasiums hhx-elever ligger dog markant under landsgennemsnittet hvis man ser på hvor stor en del af eleverne der påbegynder videregående uddannelse senest 27 måneder efter eksamen (41% af eleverne som dimitterede i 2015, landsgennemsnittet er 61%). Vi opfatter det i udgangspunktet ikke som et problem at eleverne vælger en elevplads eller anden karrierevej, men skolen vil gerne gøre en særlig indsats for karrierelæring og brobygning til videregående uddannelse for hhx-elever. Vi iværksætter derfor følgende aktiviteter i skoleårene 2019-21.

 • Hhx-elever deltager naturligvis lige som stx-elever i karrierelæringsaktiviteter på skolen som f.eks. besøg af ”Det rullende universitet” eller ”VIA på vejen”
 • Studievejlederne besøger hhx-klasserne forud for tilmelding til studiepraktik i foråret. Hhx-eleverne skal opfordres til at benytte sig af muligheden for studiepraktik også selvom de ikke vil læse videre lige efter eksamen
 • På alle studieture indlægges programpunkt som præsenterer en videregående uddannelse
 • Skolen tager initiativ til en samtale med vejlederen fra Studievalg om en særlig indsats for hhx-elever
 • Der gøres ved orienteringsmøderne særligt opmærksom på at hhx er målrettet videregående uddannelse, og at elever som planlægger at søge en elevplads efter eksamen med fordel kan overveje en eux på Lemvig Gymnasium
 • Skolen opfordrer hhx-elever til at deltage i Master Programme på Aarhus Universitet (Herning). Dette tilbud skal dog stadig kunne fungere som talentprogram, så det vil ikke være muligt at tilbyde alle elever at deltage