Brobygning STX

Tilbage

Formål
Formålet med brobygningskurset er at lære uddannelsen og de forskellige valgmuligheder at kende, så man kan træffe sin afgørelse på et kvalificeret grundlag.

Indhold
Mødested: Lemvig Gymnasiums hovedindgang.

På Lemvig Gymnasium tilbyder vi et brobygningsforløb, som giver dig en god og realistisk introduktion til Stx.
I løbet af disse 2-3 dage vil du opleve hverdagen, som den former sig for vore elever, og blive fortrolig med skolens faciliteter.
Du følger et skema, som består af et repræsentativt udvalg af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.
Du vil få indsigt i gymnasiets fag og arbejdsformer, samt blive orienteret om vore forskellige studieretninger og faglige niveauer.
Du vil komme til både at overvære og deltage i undervisning på 1g-niveau.
Endelig vil du møde elever fra forskellige studieretninger i en gruppesamtale, hvor de vil besvare spørgsmål og fortælle om deres skolegang, studieretningsvalg og mål.

Vejledning under brobygningsforløbet
Undervejs i forløbet vil der være samtale med skolens studievejledere:
Elisabeth Moltke, Helene Guldberg Gjerulff eller Jørgen H. Bruntse.
Uddybende materiale kan rekvireres på gymnasiet, og du kan søge oplysninger på vores hjemmeside: https://www.lemvig-gym.dk/
Du er altid velkommen til at ringe på skolens telefon 97 82 38 22 for yderligere oplysninger.

Mulighed for at bo på skolehjem/kostafdeling under brobygningsforløbet
Nej

Arbejdsform
Overvejende holdundervisning, men også overværelse af undervisning, samt møder med elever.

Mødetid
Mandag-torsdag 7.55 -13.30, fredag 7.55 -11.25

Transport
Busser

Kantine
Ja,  der vil være reserverede borde, og skolen giver en vand til maden

Tidspunkt
Startuger: 44, 44, 47, 47, 48, 48

Sted
Romvej 30, 7620 Lemvig

Ansvarlig
Jørgen Bruntse

Email
jb@lemvig-gym.dk eller smp@lemvig-gym.dk