Studieture

Tilbage

På Lemvig Gymnasium er uge 39 hvert år noget ganske særligt. For alle tre årgange adskiller den sig radikalt fra alle andre uger i skoleåret. Arbejdet er planlagt på følgende måde:

EUD/EUX: Eleverne rejser til Hamborg.

3.g: Eleverne rejser i studieretningsklasserne på studieture til udlandet. De seneste år er studierejserne gået til bl.a. München, Bruxelles, Madrid, London, Edinburgh og York.

2.g: Eleverne tager på ekskursioner til bl.a. København, Hamburg, Bruxelles, Aschaffenburg afhængig af uddannelse og studieretning.

1.g: Som de eneste bliver 1.g’erne tilbage på gymnasiet, men ugen adskiller sig alligevel meget fra den normale plan, idet undervisningen er opdelt i moduler og bliver tilrettelagt på en anderledes måde.

Det er en uge, hvor der bliver tid til at arbejde grundigere eller på en anderledes måde med en række vigtige emner og funktioner, man har behov for at kende til. Der lægges særlig vægt på kreative og praktiske arbejdsformer, og der er et stærkt socialt element i ugen.

Deltagerbetaling

Studieture i 3.g og på EUD/EUX: Det tilstræbes, at elevernes egenbetaling ikke overstiger kr. 3600,- I særlige tilfælde kan beløbet hæves. Dette sker efter dialog med eleverne.
Ekskursioner i 2.g: Kr. 500-1000 afhængig af destination.