Kommunikation studieretning 2019 – 22

Tilbage

Studieretningsfag

På studieretningen KOMMUNIKATION har du spansk og tysk på A-niveau.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • International økonomi B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • Matematik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Erhvervscase

På adgangskortet kan du ved at angive gymnasial retning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til, på denne studieretning.

Valgfag

 • Matematik B
 • Innovation C
 • Idræt C
 • Markedskommunikation C
 • Kulturforståelse C
 • Filosofi C