Introduktionskurser: STX

Tilbage

Formål
Med et en-dags besøg på Lemvig Gymnasium vil du blive introduceret til Stx.

Stx er en treårig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod dig med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. På Stx vægtes dels den faglige viden og den faglige fordybelse, dels evnen og teknikker til at lære, så du vil blive rustet til at tage en hvilken som helst uddannelse på fx universiteter eller seminarier. Desuden er der gennem uddannelsen og skolekulturen som helhed fokus på den almene dannelse til medbestemmelse og medansvar i et demokratisk samfund. På Stx er der forskellige studieretninger, så du gennem dit valg er med til at farve din uddannelse. Programmet for introduktionskurset på Stx vil afspejle disse valgmuligheder; du vil så vidt muligt modtage undervisning inden for naturvidenskab, sprog, samfundsfag og kreative fag. Derudover vil du møde gymnasieelever, som introducerer til livet som elev på Lemvig Gymnasium.

Indhold
Eventuelt dagsprogram:

Aktuelt skema udleveres på dagen.

  • 7.55 – 8.40: Velkomst og introduktion
  • 8.45 – 9.30:Undervisningsmodul 1 – Sprog (Eng/ty/fr/sp)
  • 9.45 – 10.30: Undervisningsmodul 2 – Kreativt fag (Idræt/musik)
  • 10.40 – 11-25: Undervisningsmodul 3 – Naturvidenskab (f.eks. fysik/biologi)
  • 11.25 -11.55: Frokost
  • 11.55 – 12.40: Samtale med Stx-elever om livet som gymnasieelev
  • 12.45 – 13.30: Undervisningsmodul 4 – Samfundsfag

Såfremt dit skema indeholder idræt, vil du blive underrettet og blive bedt om at medbringe idrætstøj.

Arbejdsform
Særligt tilrettelagte undervisningsmoduler.

Mødetid
7.55 – 13.30

Transport
Bus

Kantine
Ja, der vil være reserverede borde, og skolen giver en vand til maden

Øvrige informationer
Lemvig Gymnasium tilbyder uddannelser inden for Stx, Hhx, Eux og Eud

Tidspunkt
Startuger: 9, 12, 13, 14

Sted
Romvej 30, 7620 Lemvig

Ansvarlig
Jørgen Bruntse

Email
jb@lemvig-gym.dk eller smp@lemvig-gym.dk

_MKF8673