Brochurer til elever og forældre

Tilbage

Elevpjece 2021

Introprogram 2021
… blandt andet (og med forbehold af ret til ændringer af fx Corona-hensyn):

Tirsdag d. 10. august
07.55 – 09.30: Velkomst for skolens nye elever med inddeling i klasser, præsentation af elever og lærere, rund visning, tid i de nye klasser m.m.
09.45 – 10.40: Almindelig undervisning.
10.40 – 11.25: Fælles velkomst for alle årgange i Hullet med musik og underholdende indslag. Frokost.
11.55-13.15: Fællesarrangement for alle skolens elever med bjergbestiger Rasmus Kragh om at bestige både fysiske og mentale bjerge.
13.15 – 13.30: 1. årgang afslutter i egne klasser

Fredag d. 13. august
1. årgang har fælles billedkunst-, musik- eller virksomhedsformiddag (1.-4. lektion)

Onsdag d. 18. august
07.55 -09.30: Læsescreening for hele 1. årgang
09.30 – 15.00: Teambuilding ved Bovbjerg Fyr for hele 1. årgang

Fredag d. 20. august
Café Suna for alle skolens elever 13.30-16.00

Fredag d. 3. september
Introfest kl. 18.00 med fællesspisning og udklædning for alle skolens elever og lærere i hallen