Talentudvikling

Tilbage

Lemvig Gymnasium stræber efter at udfordre alle elever i det daglige. Målet er, at alle elever bliver så dygtige som muligt i løbet af de tre år som gymnasieelever hos os. Ud over det daglige arbejde giver vi derfor vores elever mulighed for at deltage i nedenstående talentprogrammer.


Akademiet for talentfulde unge

Akademiet er et to-årigt forløb for gymnasieelever (STX), der har evner og lyst til at blive præsenteret for mange forskellige faglige udfordringer og forberede sig til en akademisk karriere. Med base i Herning og Aarhus deltager eleverne i workshops og foredrag inden for såvel naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Akademiet samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner og spændende virksomheder, hvilket giver eleverne en unik mulighed for at stifte bekendtskab med både dygtige forskere og innovative virksomheder. Deltagelse i akademiet sker uden for skoletiden og kræver derfor en ekstra arbejdsindsats. Men udbyttet er indsatsen værd, og akademiet giver også eleverne mulighed for at møde andre unge med samme interesser og ambitioner.
Der er ansøgningsfrist hvert år i december, og der informeres om projektet på en morgensamling i god tid før denne frist.

Læs mere om akademiet her

ATU_Logo


Årligt talentsamarbejde med Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm

Newsroom

I skoleåret 2019/20 arbejder Lemvig Gymnasium sammen med Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm om et talentprogram for elever med interesse for journalistik. Eleverne skal i efteråret 2019 arbejde med forskellige journalistiske genrer og med journalistikkens vilkår, muligheder og rolle. De mødes på tværs af gymnasierne på i alt fire workshops dels på de tre gymnasier, dels på en tur til Århus, hvor eleverne besøger Journalisthøjskolen og et mediehus. Eleverne vejledes af dansklærere fra de tre gymnasier, samt af journalister – bl.a. Anders Agger, af journaliststuderende og undervisere på journalisthøjskolen.

Tovholdere på projektet på Lemvig Gymnasium var Niels Ankerstjerne og Signe Mølby.

Debattle

I 2017/18 arbejdede Lemvig Gymnasium igen sammen med Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm om et talentforløbet. Denne gang var der sat fokus på det samfundsvidenskabelige, og fra hvert af de tre gymnasier deltog talenter i diverse øvelser og events inden for politisk viden og debat. Debattalenterne vejledtes af to samfundsfagslærere, en dansk- og retoriklærer og gæsteforelæsere fra den offentlige debatscene. Forløbet kulminerede i Lemvig i januar, hvor deltagerne skulle debattle i et stort finalearrangement for åbne døre. Forløbet forventes at finde sted igen i skoleåret 2020/21.
Tovholdere på projektet på Lemvig Gymnasium var Stefan Agger og Signe Mølby.

Forløbet er en gentagelse af successen fra skoleåret 2014/15: Læs pressemeddelelse om debattle her

Naturvidenskabeligt talentforløb

Outbreak – fremtidens antibiotika / Braniac – hjernens forunderlige funktioner

Resistente bakterier truer verdens befolkning, og eksperter forsker hver dag i at videreudvikle det antibiotika, vi kender. Outbreak er et talentsamarbejde mellem Lemvig Gymnasium, Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm, der samlede et hold af elever med et naturvidenskabeligt talent. Sammen skulle holdet i løbet af skoleåret 15/16 undersøge, hvordan antibiotika bekæmper bakterier, og se på mulighederne for at videreudvikle antibiotika, så resistente bakterier kan bekæmpes. I skoleåret 2018/19 var det igen naturvidenskabens tur. Denne gang med et forløb om hjernen. Tovholder på dette forløb var Stinne Pulkinnen Schmidt.

__________________________________________________________

HHX – Master Program

HHX Master Program er for elever som ønsker at højne det faglige niveau i økonomifagene og som samtidig søger at være up to date med udviklingen i fremtidens vækstmarkeder. Programmet henvender sig til elever på HH2 og HH3. Formålet med HHX Master Program er at hjælpe elever med at få bedre plads til at udfolde deres talent, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for deres egne fremtidsmuligheder og samfundet som helhed. HHX Master Program er et samarbejde mellem AU-HIH, Struer Statsgymnasium og Lemvig Gymnasium.

Programmet foregår i en trænings-camp og er opdelt i 6 moduler af hver en dags varighed på Århus Universitet (Herning), hvor der arbejdes koncentreret og dybtgående med emner indenfor nationaløkonomi, ledelse og marketing.
Det forventes af deltagerne, at de er indstillet på et højt niveau af engagement – og er villige til at deltage åbent i debatten og arbejde seriøst med case opgaverne. Undervisningen foregår på engelsk eller dansk

Udvælgelsen af de 30 studerende som HHX Master Program har plads til, sker på baggrund af både fagligt niveau og andre kvalifikationer.
Lektionerne ligger indenfor normal undervisningstid, og eleverne vil blive undervist af studerende, undervisere og forskere fra Århus Universitet. Lektionerne kommer til at foregå hos AU-HIH i Herning.


Georg Mohr-konkurrencen

Hvad er Georg Mohr-konkurrencen?

Georg Mohr-konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring.

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Georg Mohr-Konkurrencen afvikles i to runder. Første runde består af 20 opgaver. 10 multiple choice-opgaver med fem mulige svar, og 10 opgaver som skal besvares med et facit som er et positivt heltal. Opgaverne har karakter af en blanding af intelligenstestopgaver og matematikopgaver.

Georg Mohr-Konkurrencens anden runde består af en fire timers skriftlig prøve med fem opgaver af varierende sværhedsgrad. Nogle af opgaverne kan være meget vanskelige. Som regel er der kun en enkelt eller to elever ud af alle deltagerne, der kan løse alle opgaverne.

I begge runder skal opgaverne løses uden hjælpemidler.