Kemi på Cheminova

Tilbage

Lemvig Gymnasium har i mange år haft et frugtbart samarbejde med kemivirksomheden Cheminova – nu FMC – på Rønland. Alle elever med naturvidenskabelig studieretning deltager i et samarbejde med Cheminova, hvor man i 2.g får en mere praktisk vinkel på enten biologi eller kemi/ fysik.
De elever, der vælger kemi på A-niveau, besøger FMCs udviklingslaboratorier og deres højt kvalificerede kemikere og laboranter.

Uddannelsen giver kendskab til erhvervslivets anvendelse af kemi, og man får indtryk af livet på en af områdets største virksomheder.