The Square

Tilbage

På denne side offentliggøres billeder, programmer, opgaver mm. i forbindelse med 3.hs Comenius-udveksling med Liceo Renato Cartesio i Olevano Romano. Projektet løbet over to år med lærerudveksling og forberedelse det første år og udvekling i Danmark i oktober 2012 og i Italien i april 2013.

I projektet får eleverne fra de to byer undervisning i kulturen for frivilligt arbejde i de to lande. Projektet tager således sit udgangspunkt i det europæiske frivillighedsår 2011, og skal styrke elevernes forståelse for civilsamfundet og det frivillige arbejdes betydning for samfundet som helhed. Desuden får eleverne undervisning i dansk og italiensk og får førstehåndskendskab til en kendt, men dog anderledes kultur ved at blive indkvarteret privat hos hinandens familier.

Centralt i hele projektet og som symbol på de kulturelle forbindelser mellem Olevano og Danmark står Wilhelm Marstrands billede Politikere uden for et osteri på et italiensk torv, hvis motiv netop er torvet i Olevano. Deraf projektets navn, The Square.

Ansøgning
Program for udvekslingen i Lemvig
Program for udvekslingen i Olevano (brev til forældre)

3.hs opgaver som forberedelse til udvekslingen
Biohuset
Røde Kors
Aktivitetshuset
Solsikkerne
Besøgstjenesten
Ældre Sagen