Aschaffenburg

Tilbage

Elevudveksling med Kronberg Gymnasium

Lemvig Gymnasium har siden 2006 arbejdet sammen med Kronberg Gymnasium i Aschaffenburg, Tyskland. Samarbejdet – i form af udveksling – er rammen om fascinerende kultur- og naturmøder, hvor forskellige skolekulturer, ungdomskulturer og nationale kulturer mødes, og hvor eleverne gensidigt fascineres af hinandens egne.

Kronberg Gymnasium er et traditionsrigt gymnasium med fokus på sprog og kultur, det ligger inde i skoven i udkanten af Aschaffenburg og i et hjørne af Tyskland, hvor eleverne møder et smukt kuperet landskab, skove og floder. Udvekslingsbesøgene i Aschaffenburg har således givet eleverne indblik i det tyske skolesystem, den tyske skolekultur, Aschaffenburg og områdets natur, men også historiens vingesus og storbyens forlokkelser på udflugter til bl.a. Frankfurt, Würzburg og Nürnberg. Helt centralt står naturligvis den private indkvartering, hvor eleverne kommer helt tæt på hverdagen i Tyskland og på deres udvekslingsfamilier. Det giver grobund for en forståelse, der når ud over det rent sproglige, og der knyttes venskaber. Når de tyske elever kommer til Danmark modtages de ligeledes i familier, de er med i deres værters skole- og fritidsliv, og de får lov at mærke Lemvig-egnens natur. Kulturelt præsenteres tyskerne for det nære (skolen, efterskoler, fiskeriet, Lemvig …) og det mere fjerne (fx Mønsted, Viborg, Århus …). Udvekslingen ligger i 1. g (besøg fra Tyskland) og 2. g (besøg i Tyskland) og er tilknyttet tyskeleverne på den sproglige studieretning.

57a52f687557d3c6bf8cd2dcc83622e8 0c688c59137000fcd203b4b8eda6e747 d2b06cc83875c65073617b581247136d e074d6714184812a3bd84ebe2bd684b6 ebc67d0984d7be41e5c99e4352514af5 5bc37e969880f6ec67f8374e0d22b877