Tresproglig studieretning med Fransk A 2017-2020

Tilbage

Studieretningsfag

På denne tresproglige studieretning har du Engelsk, Tysk og Fransk på A-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Naturgeografi B
 • Matematik C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Samfundsfag C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse

Valgfagsmuligheder

Et C-niveaufag; Astronomi, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kulturforståelse, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Biologi B, Fysik B, Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Matematik B

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.