Tresproglig studieretning 2016-19

Tilbage

Du har valgt en studieretning med studieretningsfagene: Engelsk A og Tysk A

Derudover har du følgende obligatoriske fag: dansk A, historie A, fransk/spansk A, idræt C, religion C, oldtidskundskab C, naturgeografi C, biologi C, fysik C, samfundsfag C, matematik C, musik C/ billedkunst C.
Du skal vælge et valgfag. Du kan ikke vælge et fag du har valgt tidligere.

Valgfaget skal være ét af følgende: fysik B, naturgeografi B, biologi B, matematik B eller latin C.

Hvis du vælger latin C, skal du vælge endnu et af følgende valgfag: filosofi, erhvervsøkonomi, latin, astronomi, innovation, markedskommunikation, musik/ billedkunst (det fag, du ikke har på obligatorisk niveau).

adgangskortet kan du ved at angive gymnasial retning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til, på denne studieretning.

Lektioner à 45 minutter fordelt over 6 semestre:

Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Dansk A 3 3 4 4 3 3
Historie A 2 2 2 3 3 3
Fysik C 0 0 3 3 0 0
Idræt C 2 2 2 2 2 2
Naturgeografi C 0 0 3 3 0 0
Biologi C 3 3 0 0 0 0
Kunstnerisk fag C 3 3 0 0 0 0
Oldtidskundskab C 0 0 0 0 3 3
Religion C 0 0 3 3 0 0
Matematik C 4 5 0 0 0 0
Tysk A 2 4 4 4 5 5
Engelsk A 3 4 6 4 4 4
Fransk A/Spansk A 0 4 5 5 5 5
Naturvidenskab B/Latin C 0 0 0 0 5/3 5/3
Samfundsfag C 3 3 0 0 0 0
Almen sprogforståelse 3 0 0 0 0 0
Naturvidenskabeligt grundforløb 4 0 0 0 0 0
Valgfag C (hvis der er valgt latin C) 0 0 0 0 0/3 0/3
Lektioner pr. uge 32 33 32 31 30/31 30/31