Studieretningsopgaven i 2.g

Tilbage

I Bekendtgørelsen for stx står der i §134, stk.2:

I 2.g stilles en opgave, der besvares i samarbejde mellem 2-3 studieretningsfag i studieretningen, og som forbereder til studieretningsprojektet, jf. bilag 7.

I UVMs Vejledning til Studieretningsprojektet (pdf-fil) omtales studieretningsopgaven i 2.g på side 2, hvor der står:
I løbet af 1.g eller 2.g har eleverne arbejdet med en opgave i dansk og/eller historie, ligesom eleven i 2.g i alle studieretninger har besvaret en opgave i 2-3 fag i studieretningen. Erfaringerne herfra skal indgå i vejledningen om studieretningsprojektet. Især opgaven i studieretningsfagene kan betragtes som en generalprøve på studieretningsprojektet, og der kan allerede her stilles krav om at opfylde formalia (noter, litteraturliste) og resumé på dansk, ligesom det kan tilstræbes, at opgaveformuleringen har samme karakter som den, der vil blive anvendt i studieretningsprojektet i 3.g.

Klik og se strukturen for skriftligt arbejde på Lemvig Gymnasium