Studieområdet (HHX)

Tilbage

I studieområdet arbejder du med teori og metode på tværs af fagene, og du lærer at bruge din viden på praktiske og teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og samfundsmæssig karakter.

Du kan se oversigt om studieområdet her: Studieområdet – plan og progression og i punktform: SO-oversigt

I Studieområdet indgår også de tværfaglige opgaver Dansk-historie-opgaven (dho) og Studieretningsopgaven (sro), og Studieområdet afsluttes med den skriftlige og mundlige eksamen i Studieområdeprojektet (sop).

Se vejledning til Studieområdeprojektet her: Studieområdeprojektet vejledning