Om HHX

Tilbage

Højere Handelseksamen – HHX
HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole.
HHX er et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, samfundsforhold, salg, markedsføring, sprog, IT og innovation. Måske har du planer om at tage en videregående uddannelse med sigte på job og karriere i erhvervslivet eller i offentlige virksomheder. Måske drømmer du om at starte egen virksomhed. Måske vil du gerne gøre karriere i udlandet.

Faglighed og studiekompetence
I løbet af de 3 år på HHX giver vi dig faglighed og studiekompetence. Faglighed får du bl.a. gennem fordybelse i det studieretningsforløb, du vælger. Herudover er uddannelsen tilrettelagt sådan, at du gennem alle tre år møder arbejds- og prøveformer, der skal være med til at styrke din evne til at arbejde selvstændigt med stoffet.

Internationalisering
Det internationale aspekt er en vigtig del af uddannelsen. Du bliver godt rustet til fortsat uddannelse og job i udlandet gennem undervisningen i de forskellige fag og gennem studieture. På tredje år af uddannelsen tilbydes du en studietur til udlandet.

Innovation og iværksætteri
Innovation og iværksætteri er et væsentligt tema i undervisningen på HHX. Så for dig, som går og drømmer om at starte egen virksomhed eller arbejde på det innovative område, er HHX et godt afsæt til fremtiden. Du får gennem virksomhedsbesøg et nært indblik i erhvervslivets vilkår.

Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Økonomi studieretning med virksomhedsøkonomi (A) og international økonomi (A)
Marketing studieretning med afsætning (A) og virksomhedsøkonomi (A)
Innovation studieretning med afsætning (A) og innovation (B)
International marketing studieretning med international økonomi (A) og afsætning (A)
Kommunikation studieretning med tysk (A) og spansk (A) *

* Bemærk at engelsk (A) er obligatorisk på alle studieretninger


Virksomhedskontakt
HHX er en gymnasial uddannelse, hvor der er krav om, at man skal tilegne sig teoretisk stof. Samtidig forsøger skolen at give eleverne en viden om erhvervslivets vilkår. I løbet af de 3 år vil du deltage i virksomhedsbesøg. Disse besøg omfatter både lokale virksomheder, virksomheder med base andre steder i Danmark og udenlandske virksomheder.

Uddannelsesvalg efter HHX
HHX giver mulighed for at tone uddannelsen efter behov. HHX sigter imod:

  • Videregående uddannelser.
  • Trainee inden for kontor og handel.

Du behøver ikke at have besluttet dig for en af disse muligheder allerede ved indmeldelsen, idet du undervejs kan tilpasse uddannelsen til dine behov gennem dit valg af studieretninger og valgfag.

For at hjælpe dig med at vælge den uddannelse, der er den rigtige for dig, gør vi bl.a. følgende på Lemvig Gymnasium:

  • Samarbejde med Studievalg Midt- og Vestjylland. Oplysninger om Studievalg Midt- og Vestjylland kan du finde på www.studievalg.dk/midtvestjylland.
  • Besøg af Uddannelser Uden Grænser hvor du bliver præsenteret for forskellige job- og uddannelsesmuligheder.
  • Brobygning til videregående uddannelser hvor du i en periode er ”gæstestuderende” på f.eks. Aarhus Universitet.
  • Besøg på institutioner for videregående uddannelser.
  • Besøg på og af virksomheder.
  • Lemvig Gymnasium deltager i et samarbejde, hvor en lang række skoler er gået sammen om at hjælpe elever, der har bestået HHX, med at skaffe sig et praktikophold i udlandet. Du kan finde oplysninger på www.piu-sekretariatet.dk.