Nyheder

Ledige stillinger

AFSÆTNINGSLÆRER TIL LEMVIG GYMNASIUM

Se stillingsopslaget på gymnasiejob.dk

På Lemvig Gymnasium søger vi en lærer til to hold i afsætning, et hold i erhvervscase, et hold i økonomisk grundforløb samt et hold i markedskommunikation, gerne i kombination med et andet relevant fag fra fagrækken (hhx og stx).

Vi har en velfungerende hhx-afdeling med 1-2 spor på hver årgang. Vi har også stx og eux/eud, samt 10. klasse i huset. Fusionen mellem byens ungdomsuddannelser fandt sted i 2013, og siden da har vi arbejdet målrettet med brobygning for at placere egnens unge på de rette uddannelser. Der er 350 elever fordelt på vores fire ungdomsuddannelser: STX, HHX, EUX og EUD.

Lemvig Gymnasium er placeret i den gamle købstad og havneby Lemvig. Byen ligger ved Limfjorden, en halv times kørsel nord for Holstebro i det smukke område mellem Limfjorden, Vesterhavet og Klosterheden Skovdistrikt. Her er rig mulighed for at få sig en attraktiv bolig i skønne omgivelser og få et aktivt fritidsliv med fjord, hav og skov lige uden for døren.

Vi er et egnsgymnasium, der er grundlagt for at unge mennesker kan tage en ungdomsuddannelse i lokalområdet. Derfor er vores hverdag også præget af nærhed med positive og tillidsfulde relationer mellem elever, ansatte og ledelse.

Vi sætter åbenhed og gennemsigtighed højt, og gennem undervisning og oplevelser ønsker vi at kunne dimittere dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. Vi prioriterer faglighed, fællesskab og dannelse højt i hverdagen og samarbejder med det omgivende samfund, både lokalt og globalt. Vi har udvekslinger og samarbejde med venskabsskoler i Norge, Spanien, Frankrig og Tyskland.

Vi søger en lærer, der har lyst til at arbejde med egnens søde unge mennesker og som vil være med til at skabe dannede unge mennesker, der opnår livsduelighed med mod på tilværelsen og glæde ved livet. Vi arbejder for at alle skal føle sig værdsatte, og både elever og ansatte tager ansvar for at fællesskabet fungerer inkluderende og respektfuldt.

Nyansatte får tilknyttet en lærer, der kan hjælpe med at falde godt til og fungere som sparringspartner i både det praktiske, det faglige og det pædagogiske arbejde. Alle lærere har egen arbejdsplads på skolen.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem GL og staten. Ansøgere skal have faglig kompetence til undervisning i de gymnasiale uddannelser, jf. Undervisningsministeriets bestemmelser herom.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rektor Bo Larsen (bl@lemvig-gym.dk) eller vicerektor Christina Trolle Bojesen (cb@lemvig-gym.dk).

Motiveret ansøgning vedlagt CV, eksamenspapirer og evt. andre relevante bilag sendes via www.gymnasiejob.dk. Kun ansøgere med relevante papirer kan komme i betragtning.  Ansøgningsfrist senest 15. juli kl. 12.00 via gymnasiejob.dk.