Individuel kompetencevurdering

Tilbage

Hvis du ikke kommer direkte fra den danske folkeskole og gerne vil starte på én af Lemvig Gymnasiums uddannelser, vil skolen foretage en vurdering af dine kompetencer. I den forbindelse skal du indsende CV og eksamensbeviser, hvorefter du vil blive kaldt til en samtale med skolens studievejledere samt evt. ledelsesrepræsentant og faglærere. Ang. helt fagspecifikke kompetencer kan det kræves, at du gennemfører en prøve.

Se i øvrigt bekendtgørelsen om Individuel Kompetencevurdering