Godt begyndt

Tilbage

Godt begyndt – for både elever og forældre

Alle ansatte på Lemvig Gymnasium vil gøre et stort stykke arbejde for at du får en god start på din tid på skolen. Den første tid på skolen er en tid hvor du møder mange nye personer og skal lære at gå i skole på en lidt anderledes måde end i folkeskolen. Du vil nok opleve at der stilles anderledes krav end i folkeskolen, og skal du få en lærerig, spændende og sjov gymnasietid, er det vigtigt med en god start både fagligt og socialt. Det hjælper vi dig med. Her er et lille overblik over vores introforløb for nye elever:

Netwerk: En start på Lemvig Gymnasium betyder også nye klassekammerater og en anderledes hverdag. For at hjælpe klasserne godt i gang socialt bruger skolen konceptet Netwerk, som oprindeligt er udviklet til at modvirke ensomhed blandt unge. På første skoledag vil du blive mødt af navneskilte på bordene og du vil få en fast ”makker” som blandt andet vil tage noter og kopier til dig hvis du ikke er i skole. I timerne vil klassen også arbejde med ”netwerksgrupper”, som lærerne bruger når I har gruppearbejde. Du vil også skulle skrive opgaver om din skolestart. Vores elever er generelt meget glade for denne ordning.

Teambuilding og uge 39: I august river vi en dag ud af kalenderen for at holde teambuilding for alle nye elever på tværs af klasserne. På turen vil du lære dine klassekammerater og andre på årgangen bedre at kende. Det er en sjov dag, hvor du vil komme uden for de vante rammer og blive rystet sammen med de andre på årgangen. I uge 39 har 1. g’erne skolen for sig selv. Skemaet er brudt op i blokke, og der arbejdes med både et fagligt fokus og med fokus på arbejdsformer der ryster jer godt sammen.

Værdigrundlag, krav og forventninger – til hverdag og fest: I løbet af de første par uger vil rektor komme rundt i jeres klasser for at hilse på og fortælle om de værdier og holdninger gymnasiet bygger på. Han vil fortælle om værdigrundlag og hvordan vi omgås til hverdag, men også om opførsel i forbindelse med fester og andre sociale begivenheder på skolen. Rektor vil også fortælle om reglerne for brug af it i undervisningen.

Vores syn på forsømmelser, herunder Pit Stop: På mødet med klasserne vil rektor også fortælle om hvad der forventes af dig med hensyn til forsømmelser. Det handler om fravær fra undervisningen, men også om regler for skriftlige afleveringer, ferie og lektielæsning.

Læsescreening og læsevejledning: Gymnasiets læsevejleder, Helene Guldberg Gjerulff, gennemfører læsescreening af alle elever på første årgang. Det gør vi fordi nogle elever har udfordringer med læseforståelse, læsehastighed eller læsekravene i fagene. Vores målsætning er at alle elever skal have lige muligheder for at blive gode læsere og skrivere Hvis vi ud fra screeningen kan konkludere, at du har læse- og/eller skrivevanskeligheder, vil du blive tilbudt læsevejledning. Screeningen vil også kunne give et praj om, hvorvidt du er berettiget til en såkaldt IT-rygsæk med særlige oplæsnings- og skriveprogrammer.  Et undervisningsforløb i læsevejledningen vil medvirke til at gøre studietiden på Lemvig Gymnasium mindre udfordrende, idet du får nogle strategier og teknikker til at blive bedre og hurtigere til at læse og skrive.

It, informationssøgning og bibliotek: I løbet af de første dage på gymnasiet vil du blive vejledt i brugen af vores it-platform LUDUS, som vi bruger til al kommunikation mellem lærere og elever, opgaver, lektier, kalender og meget mere. Datavejlederne vil også vise dig hvordan du får adgang til skolens trådløse net og skolens øvrige it-faciliteter som eksempelvis Office 365. I løbet af de første måneder på skolen vil du også få en introduktion til skolens bibliotek og informationssøgning.

Fyraftensmøde: Dine forældres opbakning kan betyde meget for din trivsel og dit udbytte af årene på Lemvig Gymnasium, men kontakten mellem skole og hjem er ikke så tæt som i folkeskolen. I september afholder vi informationsmøde for alle forældre til elever på første årgang. På mødet vil der blandt andet blive informeret om skolens hverdag, tilbud og studieretninger, og dine forældre vil også blive informeret om vores forventninger til dig og vores syn på blandt andet forsømmelser. Du og dine forældre vil desuden blive inviteret til forældresamtaler i løbet af marts. Vi opfordrer også til at dine forældre følger med i dit fravær, opgaver og karakterer på Ludus.

Årsafslutningssamtaler: Når det første år er ved at være gået, vil du blive indkaldt til årsafslutningssamtale med din teamlærer. Samtalerne er gode for både lærere og elever. Det er godt for os at høre hvordan du trives på skolen, og du har mulighed for at få talt med din lærer på tomandshånd. Hvis der er særlige udfordringer for dig, kan teamlæreren bede din studievejleder eller rektor om at tage en opfølgende samtale, men normalt er samtalerne blot en god mulighed for at få talt lidt grundigere med en lærer om dit første år på skolen.