Sikkerhed

Tilbage

Initiativer i 2005-09
Marts-april 2005: Nyorganisering og beskrivelse af sikkerhedsorganisationen som placeres på skolens hjemmeside og i mappe hos ledende sekretær.

Ultimo april 2005: Elektronisk spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hos alle ansatte.

Maj 2005: Alle ansatte har på baggrund af undersøgelsens resultater samtaler med rektor om arbejdsmiljø mv.

September-oktober 2005: Alle undersøgelser om arbejds- og undervisningsmiljø lægges på skolens hjemmeside.

Foråret 2006: Det årlige spørgeskema til 3g (slutevaluering) diskuteres i Elevområdet med henblik på at styrke evalueringen af undervisningsmiljøet.

Foråret 2007: Spørgeskemaundersøgelse af elevernes undervisningsmiljø.

Efterår 2008: Elektronisk spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hos alle ansatte.