Fagene (EUX)

Tilbage

Det første år, som kaldes grundforløbet, skal du gennemføre 8 fag på C-niveau. Det drejer sig både om velkendte fag som dansk, engelsk, samfundsfag og matematik og helt nye fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervsinformatik og organisation. Derudover skal du have det uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod det hovedforløb du har valgt. Læs nærmere herunder:

Uddannelsesspecifikt fag for handel

Uddannelsesspecifikt fag for kontor

Uddannelsesspecifikt fag for detail

På studieforløbet, som er det andet år af forløbet,  har du som obligatoriske fag dansk, engelsk og informatik. Dansk skal du slutte på niveau A og de 2 andre på niveau B. Desuden skal du have virksomhedsøkonomi på niveau B, afsætning B samt erhvervsjura på niveau C. Endelig skal du have et valgfag på C-niveau.