Elevrådet

Tilbage

Elevrådet 2020-21

Daniel Óskarsson 3c
Maria Rytz Rasmussen 2a
Peter Toft 3c
Nicolaj Hestbech 3d
Sofie Kjær 3m
Karoline Lousdal 1c
Maj Sørensen 1c
Victor Hansen 1c
Sofie Stiggaard 1c

Mail til elevrådet: elevraadet@gmail.com

Læs elevrådets vedtægter her

Desuden er eleverne repræsenteret i Fællesudvalget og i Bestyrelsen. Elevrådsstrukturen fremgår af elevrådsvedtægterne.

Links:

Skriftligt arbejde på Lemvig Gymnasium
Hjælp og vejledning til eksamen på EMU
Søgning på skolens bibliotek
Søgning på Lemvig Bibliotek
Elevsider på EMU
Det unge Danmark
Skrivopgave.dk – Folkebibliotekernes vejledning til opgaveskrivning

Da vi er et af landets mindste gymnasier, lærer både elever og lærere hurtigt hinanden at kende og arbejder sammen i en demokratisk atmosfære. Bl.a. som konsekvens heraf er der meget få elever som forlader skolen uden en studentereksamen.