Elevrådet

Tilbage

Elevrådet 2021-22

Maria Rytz Rasmussen 3a
Mie Lønberg Pedersen 3b
Isabella Lund 2p
Karoline Lousdal 2b
Sofie Stiggaard 2c
Daniel Skaaning 10. klasse

Mail til elevrådet: elevraadet@gmail.com

Læs elevrådets vedtægter her

Desuden er eleverne repræsenteret i Fællesudvalget og i Bestyrelsen. Elevrådsstrukturen fremgår af elevrådsvedtægterne.

Links:

Skriftligt arbejde på Lemvig Gymnasium
Hjælp og vejledning til eksamen på EMU
Søgning på skolens bibliotek
Søgning på Lemvig Bibliotek
Elevsider på EMU
Det unge Danmark
Skrivopgave.dk – Folkebibliotekernes vejledning til opgaveskrivning

Da vi er et af landets mindste gymnasier, lærer både elever og lærere hurtigt hinanden at kende og arbejder sammen i en demokratisk atmosfære. Bl.a. som konsekvens heraf er der meget få elever som forlader skolen uden en studentereksamen.