Elevrådet

Tilbage

Elevrådet 2019 – 2020

  • Morten Damgaard Brixen (formand)
  • Daniel Óskarsson (næstformand)
  • Lasse Andreasen
  • Peter Toft
  • Sine Christiansen
  • Karoline Stensgård
  • Maria Rytz

Mail til elevrådet: elevraadet@gmail.com

Læs elevrådets vedtægter her

Desuden er eleverne repræsenteret i Fællesudvalget og i Bestyrelsen. Elevrådsstrukturen fremgår af elevrådsvedtægterne.

Links:

Skriftligt arbejde på Lemvig Gymnasium
Hjælp og vejledning til eksamen på EMU
Søgning på skolens bibliotek
Søgning på Lemvig Bibliotek
Elevsider på EMU
Det unge Danmark
Skrivopgave.dk – Folkebibliotekernes vejledning til opgaveskrivning

Da vi er et af landets mindste gymnasier, lærer både elever og lærere hurtigt hinanden at kende og arbejder sammen i en demokratisk atmosfære. Bl.a. som konsekvens heraf er der meget få elever som forlader skolen uden en studentereksamen.