Brobygningsdag

Tilbage

Gymnasiet summer af liv – forlegne smil, lidt lokaleforvirring og 2.g-ere med sommerfugle i maven. Det er den årlige brobygningsdag, hvor Lemvig Gymnasium har inviteret kommunens 9. klasser til en undervisningsdag, hvor eleverne på gymnasiets 2. årgang står for undervisningen. Der er matematik og kemi, tysk og engelsk, biologi, samfundsfag og dansk på skemaet. Der skal fremstilles dufte, åbnes pengeskabe og skrives sange. Gymnasieeleverne har øvet oplæg om lempelig og stram pengepolitik, om branding og segmentering, om andengradspolynomier, blodtyper og ledsætningsordstilling.

Projektet har i mange år været et samarbejde mellem Gymnasiet, Christinelystskolen og Lemtorpskolen, og for første gang har også Thyborøn Skole taget turen med deres 9. klasse. Samarbejdet indebærer, at gymnasieeleverne overtager én dags undervisning af 9. klasserne. Det er en motiverende faglig udfordring for gymnasieeleverne, der i en sådan situationen virkelig bliver stillet til ansvar for deres faglige viden og for deres formidlingskompeten­cer. Og det er tydeligt at se, at de nyder en dag på den anden side af katederet. Samarbejdet fungerer samtidig som brobygning for eleverne i 9. klasse, der på sådan en dag kommer helt tæt på gymnasieeleverne og deres fag og på livet og stemningen på gymnasiet. Det er udfordrende og et dejligt afbræk, og så er det lidt sjovt at se, at det er dem, man har gået et par årgange under i folkeskolen, der nu pludselig kan lære et fagligt stof fra sig. Ikke mindst fungerer dagen også som brobygning mellem fagkolleger på de forskellige institu­tioner. Hvad kan eleverne egentlig i 9. klasse? Hvad forventes der af dem på gymnasiet? Hvordan ser fagets afsluttende afgangseksaminer ud? Og hvilke emner underviser I egentlig i? Der er en livlig snak blandt lærerne, mens eleverne tager sig af undervisningen og hen over det fælles frokostbord. Og således bliver begivenhed, der hvert år bekræfter læringspotentialet i dels at give eleverne et sådant ansvar og dels at samarbejde om fag på tværs af institutioner og årgange.