Bioteknologisk studieretning

Tilbage

Studieretningsfag

På bioteknologisk studieretning har du Bioteknologi og Matematik på A-niveau og Fysik på B-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse
 • 2. fremmedsprog (tysk B, spansk A eller fransk A)

Valgfagsmuligheder

Hvis du har valgt tysk B som 2. fremmedsprog skal du vælge:

Et C-niveaufag; Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Psykologi, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Engelsk A, Fysik A, Kemi A, Tysk A

Hvis du har valgt Fransk eller Spansk frafalder valgfaget.

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.

Bioteknologisk studieretning

  Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Bioteknologi A  0 5 6 6 6 6
Matematik A  4 5 5 5 5 5
Fysik B  0 3 6 5 0 0
Dansk A  3 3 3 4 4 4
Historie A  0 3 2 3 3 3
Engelsk B  3 3 5 5 0 0
Samfundsfag C  3 3 0 0 0 0
Idræt C  2 2 2 2 2 2
Oldtidskundskab C  0 0 0 0 3 3
Religion C  0 0 0 0 3 3
NVG  6 0 0 0 0 0
AP  5 0 0 0 0 0
BkC/MuC  3 3 0 0 0 0
Tysk B  2 3 4 5 0 0
Fransk A/Spansk A  2 3 4 5 5 5
Valgfag A  0 0 0 0 5 5
Valgfag B  0 0 0 0 5 5
Valgfag C  0 0 0 0 3 3
Lektioner pr. uge med tysk B  33 33 33 35 29/31 29/31
Lektioner pr. uge med frA/spA  33 33 34 35 31 31

FrA/SpA har ingen mulighed for valgfag.