SRP og den tværfaglige progression

Tilbage

På stx peger det tværfaglige arbejde over tre år frem mod studieretningsprojektet (SRP). SRP’en består af både en akademisk skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der uddyber det skriftlige produkt, og hvor eleven sammen med eksaminatorer i de indgående fag diskuterer emnet og det metodiske i elevens undersøgelse. Eleverne arbejder i løbet af de tre år med tværfaglighed i både den daglige undervisning og i forbindelse med større projekter som dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven, innovationsforløbet mv. I løbet af disse forløb skulle eleverne gerne blive klædt på til både at undersøge noget ved brug af faglig viden og faglige metoder, at reflektere over valget af fag og metoder og at formidle deres faglighed på akademisk vis – skriftligt såvel som mundtligt.

Man kan læse mere om de enkelte opgaver under stx-fanens skriftlighed, og som elev kan man med fordel følge med i de enkelte klassers tværfagligheds-OneNotes, hvor alle vejledninger, oversigter, materialer og formelle dokumenter til de enkelte tværfaglige forløb og opgaver ligger samlet. De overordnede studieplaner pr. klasse tilgås i øvrigt via linket her