Skolens profil

Tilbage

Lemvig Gymnasium er grundlagt i 1979 som et led i en bevidst regionalpolitik af det daværende Ringkøbing amt. Vi ønsker, at egnens gymnasieelever kan blive undervist i lokalområdet, og at gymnasiet kan være med til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til egnens mange virksomheder.
Lemvig Gymnasiums mål

 • at være et godt og åbent gymnasium, som gennem undervisning og oplevelser kan dimittere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme.
 • at være i samspil med den egn, som skolen betjener, og have betydning for egnens udvikling.
 • at være et kulturcentrum for egnen.
 • at fortsætte de gode traditioner, som er opbygget, med mange arrangementer for elever og forældre.
 • at have gode internationale kontakter, som kan forberede eleverne på at skulle deltage i en verden under stærk forandring.
 • at være en god arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen.
 • at give forståelse for, at egentligt liv består i at mødes.
 • Som en følge af målsætningerne er vi stærk bundet til vores egn, hvilket afspejler sig i, at:

Lemvig og Omegns Erhvervsråd udpeger et medlem af vores bestyrelse

 • vi har en landbrugslinje
 • vi har en fiskerilinje
 • vore elever kan lave kemiforsøg på Cheminova Agro A/S
 • vi laver iværksætterkurser for vore elever
 • vi afholder egnens største skolefest med musical eller skolekomedie hvert år.
 • vi afholder mange fællesarrangementer – ofte i samarbejde med lokalsamfundet.
 • vi afholder mange kunstudstillinger
 • vi arrangerer forårskoncert hvert år for egnens befolkning
 • vi afholder kurser og foredrag
 • vore lokaler benyttes af bl.a. Lemvig/Thyborøn-Harboøre Musikskole, Lemvig Amatørorkester, Lemvig Skakklub, egnens idrætsforeninger m.m.m.
_MKF6456