Ledige stillinger

Tilbage

Timerest i Informationsteknologi C

Pr. 13. januar 2020 er der en timerest i Informationsteknologi C på GF2 (erhvervsuddannelse) på Lemvig Gymnasium.

Lemvig Gymnasium er et egnsgymnasium, der er grundlagt for at egnens unge kan tage en ungdomsuddannelse i lokalområdet. Vi stræber efter at være en god og åben ungdomsuddannelse, som gennem undervisning og oplevelser kan dimittere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. Vi udbyder fire ungdomsuddannelser, stx, hhx, eux og eud, og vi har et attraktivt lærings- og ungdomsmiljø. Gymnasiet har i dag ca. 400 elever og 55 lærere. Skolen er endvidere internationalt orienteret med stærk tilknytning til venskabsskoler i Norge og Tyskland.

Stillingen kan søges af ansøgere med eller uden pædagogikum.

Ansøgere skal have faglig kompetence til undervisning på niveauer i de gymnasiale uddannelser, jfr. Undervisningsministeriets bestemmelser herom.

Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte rektor Bo Larsen (bl@lemvig-gym.dk) eller vicerektor Christina Trolle Bojesen (cb@lemvig-gym.dk). Vi træffes også på telefon 97 82 38 22. Du bedes sende ansøgningen og relevante papirer, torsdag den 19. december 2019, kl. 12.00 til gym@lemvig-gym.dk

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning på mail til gym@lemvig-gym.dk eller på papir til:

Lemvig Gymnasium
Romvej 30
7620 Lemvig

_MKF6613