Studieområdet (HHX)

Tilbage

GAMMEL REFORM

På HHX er der en række flerfaglige forløb kaldet studieområdet. Studieområdet består af 3 dele og er fordelt over uddannelsens tre år.

Studieområdet del 1 (SO1)
I SO1 samarbejder fagene eleverne har det første år om en række projekter. Formålet er at udvikle elevernes evne til at forholde sig analytisk og reflekterende til faglig viden. Endvidere arbejdes med grundlæggende faglige metoder og studiemetoder. SO1 er fordelt på tre flerfaglige områder: kultur og sprogområdet, det erhvervsøkonomiske område og det samfundsøkonomiske/samfundsfaglige område.

Studieområdet del 2 (Erhvervscase)
Erhvervscase er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Her arbejdes der videre med at udvikle elevernes evne til på et metodisk og fagligt grundlag at indsamle intern og ekstern information om en eller flere virksomheder. Informationerne analyseres med henblik på at identificere virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordringer. På baggrund heraf skitseres mulige handlingsalternativer.

Studieområdet del 3: Det internationale område (DIO) 
Dio er et tværfagligt samarbejde mellem fagene: international økonomi, samtidshistorie, dansk og engelsk. Eleverne videreudvikler deres evne til at vurdere forskellige fags bidrag til problemstillingen og faglige metoders muligheder, begrænsninger og betydning for arbejdet. Endvidere arbejdes fortsat med kritisk refleksion over konklusioner og faglige metoder. I det internationale område arbejdes med analyser og vurderinger af problemstillinger vedrørende udviklingen i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold. Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode. Læs nærmere om DIO.

NY REFORM

Se oversigt om Studieområdet – Ny reform

MKF0527