Sproglig-humanistisk studieretning 2017-2020

Tilbage

Studieretningsfag

På sproglig-humanistisk studieretning har du Engelsk og tysk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • Biologi C
 • Naturgeografi C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse
 • 2. fremmedsprog (tysk B, spansk A eller fransk A)

Valgfagsmuligheder

Et C-niveaufag; Astronomi, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kulturforståelse, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Biologi B, Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Matematik A

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.