Sproglig-humanistisk studieretning 2016-19

Tilbage

Du har valgt en studieretning med studieretningsfagene: Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Derudover har du følgende obligatoriske fag: dansk A, historie A, idræt C, religion C, oldtidskundskab C, naturgeografi C, biologi C, fysik C, matematik C, musik C/ billedkunst C.

Du skal vælge tre valgfag, heraf to valgfag på B-niveau. Desuden skal du vælge et fag på C eller B-niveau. Du kan ikke vælge et fag, du har valgt tidligere.

I. Det ene valgfag skal være et af følgende naturvidenskabelige fag: naturgeografi B, fysik B, biologi B eller matematik B.

II. Det andet valgfag kan du vælge blandt de følgende: naturgeografi B, fysik B, musik/billedkunst B (det fag du har valgt på obligatorisk niveau), biologi B, idræt B, matematik B

III. Det tredje valgfag kan du vælge blandt de følgende: filosofi C, erhvervsøkonomi C, kemi C, latin C, astronomi C, musik C/billedkunst C, markedskommunikation C, innovation C

Opgradering:

Du kan erstatte et valgfag fra III med endnu et fag på B-niveau.

Flere fag: Du har ikke mulighed for at vælge flere fag på A-niveau.

adgangskortet kan du ved at angive gymnasial retning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til, på denne studieretning.

Lektioner à 45 minutter fordelt over 6 semestre:

Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Dansk A 3 3 4 4 3 3
Historie A 2 2 2 3 3 3
Fysik C 0 0 3 3 0 0
Idræt C 2 2 2 2 2 2
Naturgeografi C 0 0 3 3 0 0
Kunstnerisk fag C 3 3 0 0 0 0
Oldtidskundskab C 0 0 0 0 3 3
Religion C 0 0 3 3 0 0
Matematik C 4 5 0 0 0 0
Tysk A 2 4 4 4 5 5
Engelsk A 3 4 6 4 4 4
Samfundsfag B 3 3 4 5 0 0
Biologi C 3 3 0 0 0 0
2 Valgfag C > B 0 0 0 0 10 10
Valgfag C (evt. B) 0 0 0 0 3/5 3/5
Almen sprogforståelse 3 0 0 0 0 0
Naturvidenskabeligt grundforløb 4 0 0 0 0 0
Lektioner pr. uge 32 31 31 30 33/35 33/35