Skriftlighed (STX)

Tilbage

Struktur for større skriftlige opgaver og tværfagligt samarbejde

Alle elever kan se en oversigt over det skriftlige arbejde i Ludus, hvor lærerne koordinerer opgaver med henblik på en jævn arbejdsfordeling for alle. Desuden er der større skriftlige opgaver og tværfaglige opgaver på alle tre årgange – se oversigten herunder.

1.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelsestid
(timer á 60 min.)
Produkt Elevtid (timer á 60 min.)
Uge 45-49, færdiggøres i grundforløbet. Forløb om unge og sociale medier Samfundsfag og dansk 45 Skriveøvelser frem mod kronik-genren Op til 5
Foråret Tværfagligt forløb i dansk og historie – afsluttes med danskhistorieopgaven Dansk, historie 34 individuel opgave på max 8 sider

Fokus på skriveprocessen, taksonomien i underspørgsmålene, opgavegenren, formalia og faglig formidling

12
Juni Mundtligt forsvar af danskhistorieopgaven Dansk, historie Individuel mundtlig årsprøve 20 min.

 

2.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelses-
tid (á 60 min.)
Produkt Elevtid (timer á 60 min.)
September-oktober Opgave i faglig formidling med udgangspunkt i studieretningsturen Studieretningsfag Minimum 30 Artikel/Pjece el. lign. 5 timer
November-december. Innovationsforløb Afhængig af studieretning:

På naturvidenskabelige studieretninger arbejder to naturvidenskabelige fag sammen.

På samfundsvidenskabelige studieretninger arbejder samf. sammen med engelsk.

På sproglig studieretning arbejder tysk sammen med samfundsfag.

På musisk studieretning arbejder musik sammen med engelsk

48 Indledning med problemformulering og problemstillinger, metodeafsnit og talepapir + mundtlig fremlæggelse 5 timer
Marts-maj Studieretningsopgave 2.a: MA/Ke (LW/JD) og MA/BT (LW/TH)

2.b: BI/Ke (PS/JD)

2.c: SA/DA(NR/BM)

2.d: TY/HI (SM/RP) og MU/HI (JB/RP)

 

20 Stor skriftlig opgave som stilles af lærerne. Kravene skærpes til informationssøgning og opgavens formalia og metode/videnskabsteori 8
Juni Mundtlig årsprøve i SRO SRO-fag Mundtlig formidling og talepapirsgenren. Obs på indarbejdelse af feedback.

 

3.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelses tid (á 60 min.) Produkt Elevtid (á 60 min.)
Uge 40-44 AT forløb (innovation) Studieretningsfag A og oldtids-kundskab eller religion 32 Synopsis og innovativt løsningsforslag 5 timer
Inden 1. februar AT forløb. Dansk og oldtids-kundskab eller religion 28 Teamet aftaler 0
September-december Studieretningsprojekt 4/9: Orientering for alle 3.g-elever om studieretningsprojektet. Eleverne skal have valgt fag og område senest d. 19/9 (mulighed for omvalg indtil efterårsferien). Den 5/10 er eftermiddagen afsat til  vejledning om områdevalg. Skriveperioden begynder d. 5/12. Opgaven skal afleveres senest mandag den 18/12 2017 kl. 14.00 på kontoret. 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A-niveau, og med inddragelse af andre fag, som elev har på mindst B-niveau. (50) Individuel, skriftlig opgave. Stilles af lærerne. Ifølge vejledningen på ca. 15-20 sider. 50
29. januar- 23. marts + mundtlig eksamen. Eksamen i almen studieforberedelse – centralt stillet opgave med brug af Undervisningsministeriets ressourcerum. Eleven vælger selv de 2 bærende fag og udarbejder synopsis under vejledning 32 Synopsis på 3-5 sider som afleveres senest 23. marts. Danner grundlag for mundtlig studentereksamen på 30 min. uden forberedelsestid.

 

Links: