Skriftlighed (STX)

Tilbage

Struktur for større skriftlige opgaver, tværfagligt samarbejde og Almen studieforberedelse (AT)

Alle elever kan se en oversigt over det skriftlige arbejde i Ludus, hvor lærerne koordinerer opgaver med henblik på en jævn arbejdsfordeling for alle. Desuden er der større skriftlige opgaver og tværfaglige opgaver på alle tre årgange – se oversigten herunder.

1.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelsestid
(timer á 60 min.)
Produkt Elevtid (timer á 60 min.)
Uge 45-49, færdiggøres inden jul. Forløb om valg og vælgere Samfundsfag og matematik 45 Elektroniske afleveringer

Mundtlige oplæg støttet af PowerPoint

Op til 5
Foråret Tværfagligt forløb i dansk og historie – afsluttes med danskhistorieopgaven Dansk, historie 34 individuel opgave på max 8 sider 12
Juni Mundtligt forsvar af danskhistorieopgaven Dansk, historie Individuel mundtlig årsprøve 20 min.

 

2.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelses-
tid (á 60 min.)
Produkt Elevtid (timer á 60 min.)
September-oktober AT-forløb i historie og fysik Historie og fysik Minimum 40 Synopsis I alt 5 efter aftale med teamet
November-december. AT-forløb (innovation) Engelsk og studieretningsfag på A-niveau (2.d: tysk i stedet for engelsk) 48 Teamet aftaler I alt 5 efter aftale med teamet
Mellem vinterferien og påske Studieretningsopgave 2.a: MA/Fy (PH/PR) og BT/MA (SP/PH)

2.b: BI/Ma (MR/LP) og MU/Ma (VA/LP)

2.c: SA/Ma (AG/ON)

2.d: EN/TY (TL/JH)

2h: SA/Ma (FM/PH)

20 Skriftlig opgave som stilles af lærerne 8
Maj AT-årsprøve-forløb Frit fagvalg afh. af studieretning 32 Synopsis på ca. 3 sider som afleveres ved ugens udgang. Synopsen danner grundlag for mundtlig årsprøve på 20 min. uden forberedelse.

 

3.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelses tid (á 60 min.) Produkt Elevtid (á 60 min.)
Uge 40-44 AT forløb (innovation) Studieretningsfag A og oldtids-kundskab eller religion 32 Synopsis og innovativt løsningsforslag 5 timer
Inden 1. februar AT forløb. Dansk og oldtids-kundskab eller religion 28 Teamet aftaler 0
September-december Studieretningsprojekt 4/9: Orientering for alle 3.g-elever om studieretningsprojektet. Eleverne skal have valgt fag og område senest d. 19/9 (mulighed for omvalg indtil efterårsferien). Den 5/10 er eftermiddagen afsat til  vejledning om områdevalg. Skriveperioden begynder d. 5/12. Opgaven skal afleveres senest mandag den 18/12 2017 kl. 14.00 på kontoret. 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A-niveau, og med inddragelse af andre fag, som elev har på mindst B-niveau. (50) Individuel, skriftlig opgave. Stilles af lærerne. Ifølge vejledningen på ca. 15-20 sider. 50
29. januar- 23. marts + mundtlig eksamen. Eksamen i almen studieforberedelse – centralt stillet opgave med brug af Undervisningsministeriets ressourcerum. Eleven vælger selv de 2 bærende fag og udarbejder synopsis under vejledning 32 Synopsis på 3-5 sider som afleveres senest 23. marts. Danner grundlag for mundtlig studentereksamen på 30 min. uden forberedelsestid.

 

Links: