Samfundsfaglig studieretning med kemi 2015-18

Tilbage

Du har valgt en studieretning med studieretningsfagene: Samfundsfag A, Matematik B og Kemi B

Derudover har du følgende obligatoriske fag: dansk A, historie A, engelsk B, tysk B/fransk A/spansk A, idræt C, religion C, oldtidskundskab C, fysik C, musik C/billedkunst C, biologi C.

Du skal vælge to valgfag, det ene skal være på A-niveau.

I. Det ene valgfag skal være ét af følgende: matematik A, engelsk A, tysk A.

II. Det andet valgfag kan du vælge blandt de følgende:
OBS: Hvis du har valgt fransk eller spansk, bortfalder dette valg.

  • Enten: C-niveau: filosofi, erhvervsøkonomi, latin, datalogi, astronomi, innovation, markedskommunikation, musik/ billedkunst (det fag, du ikke har på obligatorisk niveau)
  • Eller: Du kan vælge at opgradere.

adgangskortet kan du ved at angive gymnasial retning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til, på denne studieretning.

Lektioner à 45 minutter fordelt over 6 semestre:

Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Dansk A 3 3 2 2 5 5
Historie A 2 2 2 3 3 3
Engelsk B 3 4 4 4 0 0
Idræt C 2 2 2 2 2 2
Biologi C 3 3 0 0 0 0
Fysik C 0 0 3 3 0 0
Kunstnerisk fag C 3 3 0 0 0 0
Oldtidskundskab C 0 0 0 0 3 3
Religion C 0 0 0 0 3 3
Tysk B/Fransk A/Spansk A 2 4 4 4 0/5/5 0/5/5
Samfundsfag A 3 4 4 4 5 5
Matematik B 4 5 5 5 0 0
Kemi B 0 3 6 6 0 0
Valgfag II 0 0 0 0 3/5 3/5
Valgfag B > A 0 0 0 0 5/0 5/0
Almen sprogforståelse 3 0 0 0 0 0
Naturvidenskabeligt grundforløb 4 0 0 0 0 0
Lektioner pr. uge 32 33 32 33 32/34 31/33