Musikstudieretning med Engelsk A 2017-2020

Tilbage

Studieretningsfag

På denne musikstudieretning har du Musik og Engelsk på A-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • Kemi B
 • Samfundsfag C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse
 • 2. fremmedsprog (tysk B, spansk A eller fransk A)

Valgfagsmuligheder

Hvis du har valgt tysk B som 2. fremmedsprog skal du vælge:

Et C-niveaufag; Astronomi, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kulturforståelse, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Fysik B, Biologi B, Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Matematik A, Kemi A, Tysk A

Hvis du har valgt Fransk eller Spansk frafalder valgfaget.

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.