Kursus

Tilbage

Velkommen til Lemvig Gymnasiums kursusafdeling.

Lemvig Gymnasiums kursusafdeling tilbyder faglig opkvalificering inden for bl.a. IT, regnskab og økonomi. En stor del af kurserne afvikles som Fleksibelt IT-værksted, hvilket giver den enkelte kursist eller virksomhed mulighed for en individuel tilrettelæggelse.

Læs nærmere om Fleksibelt IT-værksted her.

Lemvig Gymnasium er tilknyttet Veu-center Midtvest, der er et samarbejde mellem 9 uddannelsesinstitutioner i det midt- og vestjyske område. Samarbejdet har til formål at udvikle og udbyde kurser til områdets virksomheder og privatpersoner for at højne det uddannelsesmæssige niveau. Vi ser samarbejdet som en mulighed for at kunne tilbyde og gennemføre et varieret udbud af kurser og på den måde medvirke til en fortsat positiv erhvervsudvikling i området.

Nærmere oplysninger om Veu-center Midtvest kan findes her.

Oplysninger om udlagt undervisning kan findes her.

8e9ca86ed7d2966c694d91af342c1f41