Perspektivering

Hvad er perspektivering?
At perspektivere en tekst og dermed sin egen læsning af teksten vil sige at man prøver at beskrive og vurdere den i en større helhed: forfatterskabet; den tid, hvor teksten er skrevet (historiske/politiske omstændigheder; litteraturhistorie; idéhistorie); strømninger i samtiden; tekster af andre forfattere.

Freud og tekstlæsning

Hvad er eksistentialer?

Den alexandrinske verdensmodel

Den borgerlige offentlighedsmodel

Jungs menneskesyn