Introduktionskurser: HHX, EUX, EUD

Tilbage

Formål

Programmet for introduktionskurset vil give dig et indtryk af dine jobmuligheder inden for de 3 uddannelser

Du vil få undervisning i forskellige fag og specielt inden for de erhvervs- og handelsrettede fag.

Du vil møde nuværende elever inden for uddannelserne, der vil give dig et indblik i uddannelserne og deres dagligdag på Lemvig Gymnasium.

 

HHX er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole.                                                                                                                                                  

 

HHX sigter både mod det almene og mod det merkantile og er således et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, samfundsforhold, salg, markedsføring, sprog og innovation.

HHX giver dig adgang til:

  • en videregående uddannelse med sigte på job og karriere i erhvervslivet eller i offentlige virksomheder.
  • at starte egen virksomhed.                                                                                                                            
  • karriere i udlandet.

 

EUX er en 2-årig uddannelse (+ 2 års praktik/hovedforløb), der kombinerer erhvervsuddannelse og uddannelse på gymnasialt niveau.

 

Du arbejder både praktisk og teoretisk, og undervisningen er rettet mod jobs inden for erhvervslivet.

Du får viden om godt købmandsskab.

Du lærer at arbejde projektorienteret

Du lærer om ledelse og projektstyring

EUX giver dig adgang til:

  • en elevplads inden for butik, handel og kontor
  • en del korte og mellemlange videregående uddannelser (f.eks. pædagogseminariet, ejendomsmægler)

 

EUD er en 1-årig uddannelse, der gør dig klar til at få en elevplads inden for butik og handel.

 

På EUD har du kendte fag som engelsk og dansk, men du får også helt nye fag som erhvervsøkonomi, afsætning og erhvervsfag.

Du lærer, hvad god service er

Du lærer at samarbejde med andre om opgaveløsning

Du får en solid viden om arbejdsmarkedet.

Jobmuligheder:

  • Med en EUD kan du blive f.eks. salgsassistent, butikschef eller eventkoordinator.
  • EUD kan også bruges som springbræt til at blive selvstændig med egen butik eller webshop.

 

 

Indhold
Dagsprogram:

• 7.55 – 8.40: Velkomst og introduktion
• 8.45 – 9.30:Undervisningsmodul
• 9.45 – 10.30: Undervisningsmodul
• 10.40 – 11-25: Undervisningsmodul
• 11.25 -11.55: Frokost
• 11.55 – 12.40: Undervisningsmodul
• 12.45 – 13.30: Undervisningsmodul

Såfremt dit skema indeholder idræt, vil du blive underrettet og blive bedt om at medbringe idrætstøj.

Mødetid
mandag – tirsdag/onsdag – torsdag kl. 7.55 – 13.30

Transport
Bus/tog

Kantine
Ja

Tidspunkt
startuger: 9, 12, 13, 14

Sted
Romvej 30, 7620 Lemvig

Ansvarlig
Jørgen Bruntse

Email
jb@lemvig-gym.dk eller smp@lemvig-gym.dk

_MKF8526