Frivilligt arbejde

Tilbage

Mange elever er engageret i forskellige typer frivilligt arbejde i det lokale foreningsliv, og det er nu muligt at få et diplom for frivilligt arbejde vedlagt sit studentereksamensbevis.

Lemvig Gymnasium deltager i “Projekt Frivillig”, som formidler frivilligt arbejde til gymnasieelever landet over. Det er vigtigt at understrege, at diplomerne ikke kun udstedes i forbindelse med Projekt Frivilligs tilbud. Du kan også få diplom for arbejdet i din lokale idrætsforening eller andet frivilligt arbejde, som du har opsøgt på eget initiativ.

Der er følgende krav for at arbejde skal kunne kaldes frivilligt:

  1. Organisationen skal være formelt organiseret.
  2. Organisationen skal være uafhængig af det offentlige (den må gerne modtage penge fra det offentlige, men flertallet af medlemmerne i bestyrelsen må ikke komme fra kommune, region eller stat)
  3. Organisationen skal være “non-profit”. Den må altså ikke have som sit primære formål at tjene penge eller være styret af kommercielle hensyn.
  4. Organisationen skal være selvbestemmende.
  5. Deltagelse i organisationen skal være frivillig og ulønnet og vare mindst 20 timer.

Du skal selv printe et “Frivilligbevis” ud fra projektets hjemmeside www.projektfrivillig.dk og udfylde beviset i samarbejde med din “arbejdsgiver”. På Lemvig Gymnasium kan du henvende dig til Signe Mølby for hjælp og råd i forbindelse med udfyldelse af beviset. Beviset kan først printes ud i maj måned, men du kan godt påbegynde dit frivillige arbejde allerede nu.

Læs mere på www.projektfrivillig.dk

_MKF6539