Forældrekonsultationer

Tilbage

Vi vil gerne invitere alle elever på 1. årgang til sammen med deres forældre at komme til forældrekonsultationer. Eleverne får tilmeldingsblanket med hjem, og man ønsker selv, hvem af klassens lærere man ønsker at tale med. Forældrekonsultationer ligger mandag den 25.3. for 1.a, 1.b og 1.d og torsdag den 28. 3. for 1.c, 1.m og 1.p. Begge aftner i tidsrummet fra 18.00 til 22.00.