Fagene (EUX)

Tilbage

Det første år, som kaldes grundforløbet, skal du gennemføre 8 fag på C-niveau. Det drejer sig både om velkendte fag som dansk, engelsk, samfundsfag og matematik og helt nye fag som erhvervsøkonomi, afsætning, IT og organisation. Der ud over skal du have det uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod det hovedforløb du har valgt. Læs nærmere herunder:

Uddannelsesspecifikke fag for detail

Uddannelsesspecifikke fag for kontor

På studieforløbet, som er det andet år af forløbet,  har du som obligatoriske fag dansk, engelsk og IT. Dansk skal du slutte på niveau A og de 2 andre på niveau B. Desuden skal du have enten matematik eller virksomhedsøkonomi på niveau B samt erhvervsret på niveau C. Endelig skal du som valgfag have samfundsfag og afsætning på niveau B.

 

 

_MKF6458