Fagene (EUD)

Tilbage

Første del af grundforløbet består af 20 uger, hvoraf de første 2 uger er afsat til erhvervsintroduktion. Her prøver eleverne typiske arbejdsopgaver inden for fagene og arbejder med virkelighedsnære cases fra erhvervslivet. Sidst i afklaringsforløbet vælger eleverne uddannelsesretning.  I de efterfølgende 18 uger arbejder eleverne med fagene dansk, engelsk og erhvervsfag. For alle 3 fag gælder, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra erhvervslivet, så også dansk og engelsk vil have en ny drejning i forhold til den undervisning, eleverne kender fra folkeskolen.

Erhvervsfag fylder ca. halvdelen af skemaet og er en fællesbetegnelse for følgende forskellige emner:

  • Erhvervsintroduktion (= de 2 første uger af grundforløbet – se ovenfor)
  • Arbejdspladskultur
  • Praktikpladssøgning
  • Samfund og sundhed
  • Arbejdsplanlægning og samarbejde
  • Faglig dokumentation
  • Faglig kommunikation
  • Innovation
  • Metodelære

I de næste 20 uger af grundforløbet (= anden del af grundforløbet) skal eleverne fortsætte med dansk og engelsk, mens erhvervsfag er afsluttet. Som nye fag skal eleverne have erhvervsøkonomi, IT og afsætning. Der ud over skal eleverne arbejde med det Uddannelsesspecifikke fag for detail.

Som en del af undervisningen er der i både første og anden del indlagt projekter af 1 til 2 ugers varighed. Om efteråret er der projekt Messe, hvor eleverne skal præsentere forskellige lokale virksomheder, og om foråret deltager eleverne i afviklingen af det årlige modeshow.


Fagene på HG2 (Gammel ordning)

På HG2 er der en række grundfag og valgfag. Desuden skal eleven i løbet af HG2-året gennemføre to projekter af ialt 2 ugers varighed. Ligesom på HG1 er der en ugentlig case-dag på 4 lektioner.

HG2 grundfag 
IT
Salg og Service
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Privatøkonomi
Dansk

HG2 valgfag 
Hver elev skal vælge 1 valgfag:
Tysk
Butikslinjen
Idræt
Grundfag på højere niveau

_MKF6538