Elevrådet

Tilbage

Elevrådet 2017 – 2018

  • Nanna Rytz Rasmussen 2a
  • Andreas Kamstrup Tornbo 3b
  • Villiam Nygaard 3a
  • Karoline Ammitzbøll Nygaard 3d
  • Morten Brixen 1k
  • Ida Marie Ipsen Nielsen 3c
  • Katrine Hvid Henriksen 3b

Læs elevrådets vedtægter her

Desuden er eleverne repræsenteret i Fællesudvalget og i Bestyrelsen. Elevrådsstrukturen fremgår af elevrådsvedtægterne.

Links:

Skriftligt arbejde på Lemvig Gymnasium
Hjælp og vejledning til eksamen på EMU
Søgning på skolens bibliotek
Søgning på Lemvig Bibliotek
Elevsider på EMU
Det unge Danmark
Skrivopgave.dk – Folkebibliotekernes vejledning til opgaveskrivning

Da vi er et af landets mindste gymnasier, lærer både elever og lærere hurtigt hinanden at kende og arbejder sammen i en demokratisk atmosfære. Bl.a. som konsekvens heraf er der meget få elever som forlader skolen uden en studentereksamen.

_MKF6591