Elevrådet

Tilbage

Elevrådet 2018 – 2019

  • Nanna Rytz Rasmussen 3a, formand
  • Morten Brixen 2k, næstformand
  • Peter Toft 1c
  • Daniel Óskarsson 1c
  • Lasse Andreasen 2k
  • Sarah Schmidt Abildtrup 3d
  • Anna Jakobsen 3d

Mail til elevrådet: elevraadet@gmail.com

Læs elevrådets vedtægter her

Desuden er eleverne repræsenteret i Fællesudvalget og i Bestyrelsen. Elevrådsstrukturen fremgår af elevrådsvedtægterne.

Links:

Skriftligt arbejde på Lemvig Gymnasium
Hjælp og vejledning til eksamen på EMU
Søgning på skolens bibliotek
Søgning på Lemvig Bibliotek
Elevsider på EMU
Det unge Danmark
Skrivopgave.dk – Folkebibliotekernes vejledning til opgaveskrivning

Da vi er et af landets mindste gymnasier, lærer både elever og lærere hurtigt hinanden at kende og arbejder sammen i en demokratisk atmosfære. Bl.a. som konsekvens heraf er der meget få elever som forlader skolen uden en studentereksamen.

_MKF6591