DIO

Tilbage

Denne side giver dig et overblik over DIO. Her kan du finde materiale om DIO-forløbet samt inspiration til dit arbejde med projektet. Materialet består af VODcasts udarbejdet af underviserne på Lemvig Gymnasium, inspirationsmateriale og diverse skriftlige materialer.

Vodcasts:

Den videnskabelige basismodel

Metode i samtidshistorie

Metode i dansk

Metode i engelsk

Inspirationsmateriale:
Om globalisering

Om DIO (EMU)

Eksamen i DIO (Ved det grønne bord) NB! Kan kun ses sammen med din undervisere

Skriftligt materiale:
Metodekatalog

Elevbrochure om DIO

Gode råd til synopsis og eksamen

Vejledningstimer den 05.02 og 19.02

Blanket til valg af fagkombination

Blanket til godkendelse af problemformulering

Forside til DIO synopsis

Vejlederskema DIO

Vejledere DIO 3K

Vejledere DIO 3M

Fremlæggelse i studiegrupper 3K DIO

Fremlæggelse i studiegrupper 3M DIO

Træffetider DIO vejledning 21.03 og 22.03

 

 

 

 

_MKF6504