DIO

Tilbage

Denne side giver dig et overblik over DIO. Her kan du finde materiale om DIO-forløbet samt inspiration til dit arbejde med projektet. Materialet består af VODcasts udarbejdet af underviserne på Lemvig Gymnasium, inspirationsmateriale og diverse skriftlige materialer.

Vodcasts:

Den videnskabelige basismodel

Metode i samtidshistorie

Metode i dansk

Metode i engelsk

Inspirationsmateriale:
Om globalisering

Om DIO (EMU)

Eksamen i DIO (Ved det grønne bord) NB! Kan kun ses sammen med din undervisere

Skriftligt materiale:
Metodekatalog

Elevbrochure om DIO

Synopsis

Vejledningstimer den 30.01 og 20.02

Blanket til valg af fagkombination

Blanket til godkendelse af problemformulering

Forside til DIO synopsis

Vejlederskema DIO

Fremlæggelse i studiegrupper

 

 

 

 

_MKF6504