Dimission den 28. juni kl. 10.00

Tilbage

Skoleårets slutspurt er for alvor skudt i gang og efter en god start på eksamensperioden er vi snart klar til at invitere til dimission. Fredag den 28. juni kl. 10 til 12 håber vi, at skolens elever og ansatte samt studenternes nærmeste familie vil komme op og være med til at fejre afgangselevernes huer, beviser og flotte resultater!