April satte fokus på kulturmøder

Tilbage

Når den nye gymnasiereform skydes i gang i sommeren 2017, sættes der nyt fokus på nøgleord som fx globalisering og interkulturel forståelse. Sådan er det helt i tidens, reformens og skolens ånd, da elever fra skolens første og anden årgang i ugen op til påske modtog besøg fra Tyskland. Nogle blev blot én uge, andre bliver fem uger. Juan Pablo fra Mexico bliver et helt år, og i denne uge har 2.d besøg fra Madrid.

De danske elever får rig lejlighed til at bruge og udvikle deres sprogkundskaber. De nyder at vise rundt både på skolen, lokalt i Lemvig og Thyborøn og på udflugter til fx Århus. Og de glæder sig til genbesøget i et fremmed land, på et fremmedsprog, i et fremmed landskab, en fremmed kultur og med en masse seværdigheder, der venter.

Og dog er det fascinerende at mærke, at eleverne – selvom de kan glæde sig til og over diverse seværdigheder og historiske vingesus – oplever det allerstørste i det små: I familiernes travle dagligdag, hvor de unge mennesker har fritidsarbejde og hvor begge forældre har fuldtidsarbejde. I løbet af skoledagen, hvor forholdet mellem lærere og elever er uformelt (i Lemvig siger man ”du” til læreren!) og baseret på gensidig respekt, hvor eleverne evaluerer lærernes undervisning, og hvor alle – både lærere og elever – arbejder på computer. Eller i de danske elevers fortællinger om deres efterskoleophold, hvilket også er noget helt unikt for Danmark.

Det er alle eksempler på, hvad eleverne fra Tyskland bed mærke i. Vores naboland, som Danmark på mange måder er så sammenligneligt med, og alligevel masser af små og store forskelle i traditioner, værdier og kultur.

Udvekslingerne er således rammen om fascinerende kultur- og naturmøder, hvor forskellige skolekulturer, ungdomskulturer og nationale kulturer mødes, og hvor eleverne gensidigt fascineres af hinandens egne. Men det er mere end det; det er en kommentar og et bidrag til mange af de mest aktuelle problemstillinger i samfundet. Det er globalisering og interkulturel forståelse lige ned i dannelsesrygsækken, og det er – som et af Lemvig Gymnasiums mål lyder – et fantastisk eksempel på, at ”give forståelse for, at egentligt liv består i at mødes.”